Nominowanym może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Zgodnie z regulaminem nominacja powinna dotyczyć aktywności, osiągnięć za rok ubiegły tj. 2015. Informacje dodatkowe na temat działalności nominowanego w latach wcześniejszych mogą być pomocne dla jury, ale podczas ostatecznego wyboru laureata brane są pod uwagę wyłącznie te z 2015 roku.

Poniższy formularz należy wydrukować, wypełnić a następnie przesłać wraz z załącznikami (uzasadnienie, publikacje, relacje etc.) e-mailem na adres sekretariat@pressclub.pl do 14 lutego 2016 r.


Formularz nominacji