Akt ustanowienia Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza

W rok po śmierci kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży”, wychowawcy pokoleń polskich marynarzy, dowódcy w wyprawie „Darem Młodzieży” dookoła świata wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn ustanawia się Nagrodę Jego imienia.
Wartości, którym Kapitan Wiktorowicz był wierny, są podstawą oceny kandydatur do Nagrody.

Akt ustanowienia nagrody wraz z regulaminem podpisali:
kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, przedstawiciel rodziny kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza
dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni
kadm. kpt. ż.w. Czesław Dyrcz, Grotmaszt Bractwa Kaphornowców
Marcin Lewicki, Prezes Press Club Polska

Gdynia, 30. września 2011 roku